Čo sa dá robiť so Sound Organizer 2 (iba pre Windows)

Sound Organizer 2 môžete nainštalovať pomocou inštalačného súboru (SoundOrganizer_V2002.exe), ktorý je uložený vo vstavanej pamäti stored vášho digitálneho diktafónu.

Sound Organizer 2 umožňuje vymieňať súbory medzi digitálnym diktafónom a počítačom. Môžete prehrávať piesne importované z iných médií (hudobné CD atď.) a zvukové súbory (súbory MP3 atď.) importované do počítača a takisto preniesť ich do digitálneho diktafónu. So Sound Organizer 2 sú k dispozícii rôzne činnosti pre importované súbory: prehrávanie, úprava, konverzia na súbory MP3. Sound Organizer 2 vám umožní využiť aj charakteristické funkcie počítača ako je napaľovanie hudobných CD, vedenie záznamov o poradách, učenie jazykov a posielanie zvukových súborov e-mailom.

Podrobné pokyny, ako používať Sound Organizer 2, nájdete v pomocníkovi pre Sound Organizer 2.

importovanie súborov nahraných cez digitálny diktafón

Súbory, ktoré ste nahrali cez digitálny diktafón, môžete importovať do Sound Organizer 2.

Importované súbory sa uložia v počítači.

Importovanie piesní z hudobného CD

Do Sound Organizer 2 môžete importovať piesne z hudobného CD.

Importované piesne sa uložia v počítači.

Importovanie piesní do počítača

Do Sound Organizer 2 môžete importovať hudobné a iné súbory uložené v počítači.

Prehrávanie súborov

Môžete prehrávať súbory importované do Sound Organizer 2.

Zmena informácií o súbore

Môžete meniť informácie o piesňach (názvy, mená umelcov atď.) zobrazené v zozname súborov.

Delenie súborov

Jeden súbor môžete rozdeliť na niekoľko súborov.

Spájanie súborov

Môžete spojiť viacero súborov do jedného.

Mazanie súborov z digitálneho diktafónu

Môžete vymazať súbory uložené do vašom digitálnom diktafóne.

Ak chcete zväčšiť zvyšný voľný priestor v digitálnom diktafóne alebo ak ste v digitálnom diktafóne našli nepotrebné súbory, môžete ich vymazať priamo zo Sound Organizer 2.

Prenos súborov do digitálneho diktafónu

Hudobné a zvukové súbory môžete premiestňovať zo Sound Organizer 2 do vstavanej pamäte svojho digitálneho diktafónu a mať ich v digitálnom diktafóne.

Napaľovanie hudobného CD

Môžete si vybrať svoje obľúbené piesne importované do Sound Organizer 2 a spraviť si vlastné originálne hudobné CD.

Iné pohodlné používanie

Môžete spustiť softvér svojho e-mailového programu a pripojiť nahraté súbory k e-mailu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.