Pridanie značky stopy

Značku stopy môžete pridať v bode, v ktorom chcete súbor neskôr rozdeliť alebo vyhľadať počas prehrávania. Pre jeden súbor môžete pridať maximálne 98 značiek stopy.

 1. Keď prebieha nahrávanie alebo keď je pozastavené alebo keď prebieha prehrávanie alebo keď je v pohotovosti, stlačte T-MARK v bode, kde chcete pridať značku stopy.

  Indikátor (značka stopy) blikne 3-krát a pridá sa značka stopy.

Poznámka

 • Značky stopy nemôžete pridávať chráneným súborom. Pre pridávanie značky stopy chránenému súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho pridajte značky stopy. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti Ochrana súboru.

Rada

 • Pre nájdenie značky stopy a spustenie prehrávania na značke stopy stlačte (kontrola/rýchlo dozadu) alebo(upozornenie/rýchlo dopredu), keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha. Keď je prehrávanie v pohotovosti, počkajte, kým indikátor (značka stopy) raz neblikne a potom stlačte(prehrať) pre spustenie prehrávania.

 • S ponukou HOME v okienku displeja môžete stále pridať značku stopy stlačením T-MARK, počas toho ako:

  • prebieha nahrávanie alebo je pozastavené.

  • prebieha prehrávanie alebo je v pohotovosti.

 • Na pomenovanie značiek stopy použite na to určený softvér (Sound Organizer 2). V okienku displeja vášho digitálneho diktafónu sa však zobrazí iba prvých 16 znakov názvu značky stopy.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.