Okienko displeja, keď nahrávanie prebieha alebo je v pohotovosti

Nižšie je opísané okienko displeja, keď nahrávanie prebieha alebo je v pohotovosti.

Nahrávanie počas používania scén

Nahrávanie je počas používania scén v pohotovosti

Nahrávanie, keď sú scény vypnuté

Nahrávanie je v pohotovosti, keď sú scény vypnuté

Poznámka

 • Vyššie uvedené snímky slúžia na účely vysvetlenia. Môžu sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.
 1. Indikátor stavu nahrávania

  Indikuje aktuálny stav nahrávania vášho digitálneho diktafónu.

  Ikona REC : nahrávanie

  Ikona PAUSE : pozastavené (Indikátor bliká.)

  Ikona STOP : zastavené

 2. Scene Select indikátor

  Indikuje scénu nahrávania, ktorá je aktuálne zvolená.

  : Auto Voice Rec

  : Auto Music Rec

  : Meeting

  : Lecture

  : Voice Notes

  : Interview

  : Soft Music

  : Loud Music

  : My Scene 1

  : My Scene 2

 3. Značka pamäte nahrávania

  Ikona naznačuje, či je priečinok nahrávania v zabudovanej pamäti alebo karta microSD.

 4. Zvyšný čas nahrávania

  Indikuje zvyšný čas dostupný na nahrávanie v hodinách, minútach a sekundách.

  10 hodín alebo viac: bez indikácie

  10 minút až 10 hodín: indikácia v hodinách a minútach

  Menej než 10 minút: indikácia v minútach a sekundách

 5. Indikátor časovača spánku

  Indikuje, že časovač spánku je aktívny.

 6. Indikátor batérie

 7. Číslo značky stopy

  Indikuje číslo pridaných značiek stopy.

 8. Indikátor uplynutého času

  Indikuje uplynutý čas aktuálneho nahrávania.

 9. Lišta s úrovňou nahrávania

  Indikuje, keď sa nahráva.

  Priestor medzi znamienkami plus (+) je vhodný rozsah pre úroveň nahrávania.

  Podrobnosti o lište s úrovňou nahrávania nájdete v kapitole O lište s úrovňou nahrávania.

 10. Indikátor citlivosti mikrofónu

  Indikuje úroveň citlivosti práve zvolených zabudovaných mikrofónov alebo externého mikrofónu.

  : Auto

  : High

  : Medium

  : Low

  : Auto (Music)

  : High (Music)

  : Medium (Music)

  : Low (Music)

 11. REC Mode indikátor

  Indikuje režim nahrávania, ktorý je aktuálne zvolený.

  LPCM 44/16: Súbor LPCM

  MP3 192k, MP3 128k, MP3 48k: Súbor MP3

 12. Focused/Wide indikátor

  Indikuje, či je nastavené zamerané nahrávanie alebo široké nahrávanie.

 13. Recording Filter indikátor

  Indikuje, či je nastavená funkcia filtra nahrávania.

  NCF(Noise Cut):

  Znižuje vysokofrekvenčné zvuky, okrem ľudského hlasu, a takisto nízkofrekvenčné zvuky.

  LCF(Low Cut):

  Znižuje nízkofrekvenčné zvuky vrátane šumu z projektorov a zvuk šumiaceho vetra.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.