Prehrávanie súboru

V ponuke HOME si môžete vybrať súbor na prehrávanie.

: Indikátor prevádzky

 1. Zvoľte [ Music] alebo [ Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte(prehrať).
 2. Vyhľadajte a zvoľte súbor.

  Pokyny, ako vyhľadávať súbor, pozrite v časti Voľba súboru.

 3. Stlačte(prehrať).

  Spustí sa prehrávanie a indikátor prevádzky sa rozsvieti na zeleno.

 4. Pre nastavenie hlasitosti prehrávania stlačte VOL -/+.

Poznámka

 • Len pre zákazníkov v Európe:

  Keď sa pokúsite nastaviť hlasiťoť nad stanovenú úroveň, zobrazí sa hlásenie [Check The Volume Level].

Rada

 • Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP.

 • Keď skončíte nahrávanie a na okienku displeja je pohotovostná obrazovka nahrávania, môžete stlačiť(prehrať) a prehrať si súbor, ktorý ste práve nahrali.

 • Vstavaný reproduktor slúži hlavne na kontrolu nahraných zvukových súborov; zvuk nemusí byť dostatočne hlasný alebo ho bude ťažko počuť. V takých prípadoch použite slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.