Okienko displeja počas zobrazenia informácie o nahrávaní

Môžete si zobraziť informácie o nahrávaní svojho digitálneho diktafónu vrátane zvyšného času nahrávania, ukladania do pamäte a nastaveniach priečinku na ukladanie nahraných súborov.

Pre zobrazenie informácií o nahrávaní zvoľte [REC Information] v ponuke OPTION, keď je nahrávanie v pohotovosti a potom stlačte (prehrať).

Dostupné sú nasledujúce informácie o nahrávaní:

Available Rec. Time:
Zvyšný čas dostupný pre nahrávanie.
Recording Memory:
Ukladanie nahraných súborov do pamäte ([Built-In Memory] alebo [SD Card]).
Recording Folder:
Priečinok na ukladanie nahraných súborov.
Scene Select:
Aktuálne zvolená scéna nahrávania.
Ak zvolíte scénu a potom upravíte nastavenia nahrávania, naľavo od upravených nastavení sa zobrazí hviezdička [*].
Pre informácie o predvolených nastaveniach pozrite časť Predvolené nastavenia pre scény nahrávania funkcie Scene Select.
REC Mode:
Aktuálne zvolený nahrávací režim.
Input:
Aktuálne zvolený typ zvukového vstupu.
Sensitivity setting:
Aktuálne zvolená úroveň citlivosti mikrofónov.
Focused/Wide:
Aktuálne zvolená funkcia nahrávania [Focused] alebo [Wide].
Recording Filter:
Aktuálne zvolený filter nahrávania.
VOR:
Aktuálne zvolené nastavenie VOR (Voice Operated Recording).
SYNC REC:
Aktuálne zvolené nastavenie synchronizovaného nahrávania.
Auto Track Marks:
Aktuálne zvolené nastavenie automatickej značky stopy.
Time Stamps for Auto Track Marks:
Aktuálne zvolené nastavenie časových pečiatok pre značky stopy.
Cross-Memory REC:
Aktuálne zvolené nastavenie nahrávania na viacero pamätí.

Rada

  • Keď je nahrávanie v pohotovosti, môžete stlačiť STOP a zobrazia sa informácie vášho digitálneho diktafónu o nahrávaní.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.