Zoznam položiek ponuky Settings

Nižšie je uvedený zoznam položiek ponuky Settings v ponuke HOME.

Recording Settings

Playback Settings

FM Radio Settings (iba ICD-UX570F)

Common Settings

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.