Zníženie šumu počas nahrávania (Recording Filter)

S funkciou Recording Filter môžete znížiť šum počas nahrávania.

  1. Zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Recording Filter] v ponuke HOME potom stlačte(prehrať).

  2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [NCF(Noise Cut)] alebo [LCF(Low Cut)] a potom stlačte(prehrať).

  3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
    Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

OFF:
Vypne funkciu Recording Filter (predvolené nastavenie).
NCF(Noise Cut):
Znižuje vysokofrekvenčné zvuky, okrem ľudského hlasu, a takisto nízkofrekvenčné zvuky.
LCF(Low Cut):
Znižuje nízkofrekvenčné zvuky vrátane šumu z projektorov a zvuk šumiaceho vetra.

Poznámka

  • Keď je zvolené [Audio IN] pre [Ext. Input Setting] alebo prebieha nahrávanie FM rádia (iba ICD-UX570F), funkcia Recording Filter nefunguje.

  • [NCF(Noise Cut)] je optimalizované pre nahrávanie hlasu. Keď je zvolené [For Music] pre [Manual] v [Built-In Mic Sensitivity], funkcia Recording Filter je vypnutá.

Rada

  • Pre zrušenie procesu nastavenia funkcie Recording Filter zvoľte v kroku 2 [OFF].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.