Indikátor batérie sa nezobrazuje na okienku displeja alebo zmizne uprostred nabíjania.

  • Pripojenie k USB konektoru na vašom digitálnym diktafónom je uvoľnené.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.