Kopírovanie súborov z digitálneho diktafónu do počítača

Pomocou premiestnenia môžete kopírovať hudobné a zvukové súbory LPCM (.wav) / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC-LC (.m4a) z počítača do svojho digitálneho diktafónu.

  1. Pripojte digitálny diktafón k počítaču.
  2. Priečinok obsahujúci hudobné súbory skopírujte do digitálneho diktafónu.

    Otvorte Prieskumník (Windows) alebo Vyhľadávač (Mac) a priečinok obsahujúci hudobné súbory premiestnite do priečinku REC_FILE alebo do priečinku MUSIC.

    Váš digitálny diktafón dokáže uložiť až 199 súborov na priečinok a dohromady až 5 000 priečinkov a súborov vo vstavanej pamäti a na microSD karte.

  3. Odpojte digitálny diktafón od počítača.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.