Skreslený obraz v TV, keď počúvate FM rádio (iba ICD-UX570F).

  • Keď počúvate FM rádio blízko TV s interiérovou anténou, presuňte ho ďalej od TV.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.