Hľadanie dopredu/dozadu (upozornenie/kontrola)

Pre nájdenie bodu, od ktorého chcete prehrávať, hľadajte smerom dopredu alebo dozadu, keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha.

  • Hľadanie dopredu (upozornenie):

    Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha, stlačte a podržte(upozornenie/rýchlo dopredu) a pustite ho v bode, kde chcete pokračovať s prehrávaním.

  • Hľadanie dozadu (kontrola):

    Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo keď prebieha, stlačte a podržte(kontrola/rýchlo dozadu) a pustite ho v bode, kde chcete pokračovať s prehrávaním.

Hľadanie dopredu alebo dozadu začína pri nízkej rýchlosti, čo pomôže kontrolovať súbor slovo po slove. Keď podržíte jedno z tlačidiel, hľadanie dopredu alebo dozadu bude pokračovať pri vyššej rýchlosti.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.