Používanie / nabíjanie digitálneho diktafónu s USB AC adaptérom

Batériu môžete nabíjať aj pripojením USB AC adaptéru do domácej elektrickej zásuvky.

Možnosť používať digitálny diktafón počas nabíjania sa zíde, keď nahrávate dlhší čas.

Ak používate USB AC adaptér (komerčne dostupný), používajte taký, ktorý dokáže poskytovať výstupný prúd 500 mA alebo viac. Nabíjanie z iných zariadení nie je zaručené.

 1. Pripojte USB AC adaptér do zásuvky.
 2. Páčku USB posuňte nabok od digitálneho diktafónu smerom nadol a pripojte USB konektor k USB AC adaptéru.

  A: USB AC adaptér (komerčne dostupný)

  • Počas nabíjania batérie sa na okienku displeja zobrazí animácia indikátora batérie ().

   Keď je batéria plne nabitá, na okienku displeja sa zobrazí Ikona FULL (). Okienko displeja sa po 1 hodine vypne.

   Digitálny diktafón môžete počas nabíjania batérie používať.

   Nabíjanie

   Plne nabitá

  • Ak pripojíte USB AC adaptér a vypnete prístroj, na okienku displeja sa zobrazí animácia indikátora batérie ().

Poznámka

 • Kým prebieha nahrávanie (svieti červený indikátor prevádzky) alebo je pozastavené (bliká červený indikátor prevádzky) alebo počas prístupu k dátam (bliká oranžový indikátor prevádzky) dodržiavajte nasledovné, aby nedošlo k poškodeniu dát:

  Svoj digitálny diktafón nepripájajte / neodpájajte k/od USB AC adaptéru počas toho, keď je adaptér pripojený k zásuvke.

  USB AC adaptér nepripájajte / neodpájajte k/zo zásuvky, keď je váš digitálny diktafón pripojený k USB AC adaptéru.

 • USB AC adaptér pripojte k zásuvke, ku ktorej sa viete ľahko okamžite dostať, aby ste ju mohli okamžite odpojiť, ak sa vyskytnú abnormality.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.