Pripojenie digitálneho diktafónu k počítaču

Pre výmenu súborov medzi digitálnym diktafónom a počítačom pripojte digitálny diktafón k počítaču.

  1. Páčku USB posuňte nabok od digitálneho diktafónu smerom nadol, aby sa vytlačil USB konektor, a zasuňte do ho USB portu bežiaceho počítača.

  2. Skontrolujte, že počítač úspešne zistil digitálny diktafón.
    • V počítači s Windows otvorte [Počítač] alebo [PC] a presvedčte sa, či bol nájdený [IC RECORDER] alebo [MEMORY CARD].
    • Na počítači Mac sa uistite, či sa vo vyhľadávaní zobrazil disk [IC RECORDER] alebo [MEMORY CARD].

    Počítač nájde digitálny diktafón ihneď po vytvorení pripojenia. Kým je digitálny diktafón pripojený k počítaču, v okienku displeja digitálneho diktafónu sa zobrazí [Connecting].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.