Príliš rýchla alebo pomalá rýchlosť prehrávania.

  • Nastavenie DPC (Digital Pitch Control) je nastavené na [ON] zmenili ste rýchlosť prehrávania.

    Nastavenie DPC (Digital Pitch Control) nastavte na [OFF] alebo rýchlosť prehrávania zmeňte na normálnu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.