Digitálny diktafón sa nezapne alebo nefunguje stlačenie žiadneho tlačidla.

  • Vstavaná dobíjateľná batéria v digitálnom diktafóne je takmer prázdna. Nabite vstavanú dobíjateľnú batériu.

  • Váš digitálny diktafón je vypnutý.

    Prepínač POWER・HOLD posuňte do polohy [POWER] a podržte ho, kým sa nezapne okienko displeja.

  • Váš digitálny diktafón je v stave HOLD.

    Premiestnite POWER・HOLD premiestnite na bodku v strede.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.