Vykonanie počiatočných nastavení

Pri prvom zapnutí digitálneho diktafónu sa v okienku displeja zobrazí obrazovka Configure Initial Settings. Vykonajte počiatočné nastavenia ako voľba zobrazovaného jazyka, nastavenie hodín a zapnutie/vypnutie zvuku pípnutia.

 1. Stlačením tlačidla(prehrať) začnete vykonávať počiatočné nastavenia.

 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie zobrazovaného jazyka a potom stlačte tlačidlo(prehrať).

  Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich jazykov:

  Deutsch (nemčina), English, Español (španielčina), Français (francúzština), Italiano (taliančina), Русский (ruština), Türkçe (turečtina), (kórejčina), (zjednodušená čínština), (tradičná čínština).

 3. Nastavte aktuálny dátum a čas.

  Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie položky a potom stlačte(prehrať).

  Tento krok zopakujte pre nastavenie všetkých položiek.

  Pre posun dozadu alebo dopredu stlačte(kontrola/rýchlo dozadu) alebo(upozornenie/rýchlo dopredu). Môžete stlačiť aj BACK/HOME pre presun na predchádzajúcu položku.

 4. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie [Next] a potom stlačte(prehrať) pre použitie nastavení hodín.

  Keď sa nastavenia preukážu na hodinách, zobrazí sa okno pre nastavenie vypnutia alebo zapnutia zvuku pípnutia.

 5. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie [ON] alebo [OFF] pre zapnutie alebo vypnutie zvuku pípnutia a potom stlačte(prehrať).

  Po dokončení počiatočných nastavení sa zobrazí hlásenie o dokončení a zobrazí sa ponuka HOME.

Poznámka

 • Ak pred prechodom na ďalší krok nevykonáte 30 sekúnd žiadnu činnosť, okienko displeja sa vypne. Ak chcete okienko displeja zapnúť a pokračovať v počiatočnom nastavení, stlačte BACK/HOME.

 • Predvolený formát zobrazenia dátumu závisí od krajiny alebo regiónu kúpy.

 • Hodiny môžu ukazovať čas buď v 12-hodinovom formáte s [AM] alebo [PM] alebo vo 24-hodinovom formáte v závislosti od zvoleného formátu zobrazovania hodín (Time Display) v ponuke Settings. Predvolený formát zobrazenia hodín okrem toho závisí od krajiny alebo regiónu kúpy.

 • Počet jazykových možností, ktoré viete zvoliť, a predvolené nastavenie závisia od krajiny alebo regiónu kúpy.

Rada

 • Nastavenie hodín a zvuku pípnutia môžete zmeniť kedykoľvek neskôr, ak zvolíte [ Settings] - [Common Settings] v ponuke HOME.

 • Keď ste dokončili počiatočné nastavenia, po uvedení svojho digitálneho diktafónu do stavu HOLD sa na okienku displeja zobrazí aktuálny dátum a čas.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.