Nahraný súbor je hlučný a nedá sa mu rozumieť.

  • Okrem ľudských hlasov sa nahral aj okolitý hluk.

    Ak pre prehrávanie zvuku použijete funkciu Clear Voice ([Clear Voice 1] alebo [Clear Voice 2]), zníži sa okolitý hluk vo všetkých frekvenčných pásmach (hluk z projektorov alebo klimatizácie atď.), aby boli ľudské hlasy zreteľnejšie a budete ich počuť čistejšie.

    Počas prehrávania so vstavaným reproduktorom alebo keď prebieha prehrávanie súborov v [ Music] však funkcia Clear Voice nefunguje.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.