Automatické priraďovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc(Auto Preset) (iba ICD-UX570F)

Automaticky môžete k číslam prednastavenej stanice priradiť až 30 dostupných FM rádiových staníc.

Šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Pre lepší príjem signálu odporúčame pripojiť slúchadlá ku konektoru (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a šnúru čo najviac roztiahnuť.

 1. Zvoľte [ FM Radio] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať).

  Vojdete do režimu FM rádia.

 2. Počas počúvania FM rádia zvoľte [Auto Preset] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Preset will be overwritten Execute?].

 3. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).

  Váš digitálny diktafón automaticky preskúma dostupné stanice FM rádia a priradí ich k číslam prednastavených staníc. Začne od stanice, ktorá používa najnižšiu rádiovú frekvenciu, po stanicu ktorá používa najvyššiu rádiovú frekvenciu.

  Počas automatického priraďovania bliká cieľové číslo prednastavenej stanice, čo znamená, že prebieha priraďovanie.

Poznámka

 • Ak sú niektoré čísla prednastavených staníc už priradené, automatické priraďovanie prepíše tieto priradené čísla prednastavených staníc.

Rada

 • Pre zrušenie procesu automatického priraďovania zvoľte v kroku 3 [No] a potom stlačte (prehrať).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.