Vymazanie všetkých súborov v hľadanom priečinku alebo zozname

Vo výsledkoch hľadania súboru môžete zvoliť priečinok alebo zozname a vymazať všetky súbory, ktoré obsahujú.

 1. Zvoľte [ Music] alebo [ Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať).
 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie kategórie hľadania súborov a potom stlačte(prehrať).
 3. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre výber priečinku alebo zoznamu obsahujúceho súbory, ktoré chcete vymazať, a potom stlačte(prehrať).
 4. Zvoľte [ Delete All Files] alebo [ Delete All in List] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Delete All Files in This Folder?] alebo [Delete All Files in This List?].

 5. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).
  Na okienku displeja sa zobrazí [Please Wait] a všetky súbory vo zvolenom priečinku alebo zozname sa vymažú.

Poznámka

 • Nemôžete vymazať chránený súbor. Pre vymazanie chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho vymažte. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti Ochrana súboru.

Rada

 • Pre zrušenie procesu mazania zvoľte v kroku 5 [No] a potom stlačte(prehrať).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.