Voľba úrovne citlivosti prehľadávania FM rádia (iba ICD-UX570F)

Môžete si zvoliť úroveň citlivosti prehľadávania FM rádia.

  1. Počas počúvania FM rádia zvoľte [Scan Sensitivity] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

  2. Stlačte (posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [High(SCAN H)] alebo [Low(SCAN L)] a potom stlačte (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

High(SCAN H):
Zvýši citlivosť prehľadávania FM rádia (predvolené nastavenie).
Low(SCAN L):
Zníži citlivosť prehľadávania FM rádia.

Rada

  • Šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Odporúčame vám používať slúchadlá, aj keď počúvate FM rádio cez vstavaný reproduktor digitálneho diktafónu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.