Nemôžete sa presunúť na nasledujúci alebo predchádzajúci súbor.

  • Vás digitálny diktafón je v režime preskočenia času. Pre vstup do režimu normálneho prehrávania stlačte JUMP.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.