Funkcia VOR nefunguje.

  • Počas synchronizovaného nahrávania nefunguje funkcia VOR.

  • Nahrávate FM vysielanie (iba ICD-UX570F), funkcia VOR nefunguje.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.