Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card)

Môžete naformátovať buď vstavanú pamäť svojho digitálneho diktafónu alebo microSD kartu. Naformátovanie vstaveanej pamäte vymaže všetky uložené dáta a obnoví pôvodnú štruktúru priečinkov, aká bola v čase kúpy.

 1. Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Reset/Format] - [Format Built-In Memory] alebo [Format SD Card] v ponuke HOME a potom stlačte(prehrať).

  Zobrazí sa [Delete All Data?].

 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).
  Zobrazí sa [Please Wait] a naformátuje sa vstavaná pamäť.
 3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
  Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Poznámka

 • Ak sa karta microSD používa vo vašom digitálnom diktafóne po prvýkrát, nezabudnite použiť svoj digitálny diktafón na naformátovanie karty microSD.

 • Upozorňujeme, že pri naformátovaní vstavanej pamäte alebo microSD karty sa vymažú všetky uložené dáta, vrátane chránených súborov a Sound Organizer 2 a že po procese formátovania sa nebude dať nič obnoviť.

Rada

 • Pre zrušenie procesu formátovania zvoľte v kroku 2 [No].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.