Voľba súboru

V ponuke HOME si môžete vybrať súbor na prehrávanie alebo editovanie.

 1. Zvoľte [ Music] alebo [ Recorded Files] v ponuke HOME a potom stlačte(prehrať).
 2. Zvoľte kategóriu vyhľadávania súboru.

  Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie jednej z nasledujúcich kategórií hľadania súborov a potom stlačte(prehrať).

  Music: [All Songs], [Albums], [Artists] a [Folders]

  Recorded Files: [Latest Recording], [Search by REC Date], [Search by REC Scene] a [Folders]

  Ak je ako kategória vyhľadávania súboru zvolené [Folders], ako pamäť na ukladanie súborov zvoľte buď [Built-In Memory] alebo [SD Card].

  Keď vložíte microSD kartu, ktorá sa predtým používala v inom digitálnom diktafóne Sony IC recorder alebo rekordéri Linear PCM, zobrazí sa [SD Card (Other Models)] spolu s [SD Card].

 3. Zvoľte zoznam alebo priečinok z výsledkov vyhľadávania a potom zvoľte súbor.

  Stlačte(posun nahor) or(posun nadol) pre zvolenie zoznamu alebo priečinku a potom zvoľte súbor.

Rada

 • [ Recorded Files] má predvolene buď [FOLDER01] alebo [FOLDER01] a [RADIO01] (iba ICD-UX570F).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.