Okno aplikácie Sound Organizer 2 (iba pre Windows)

Ilustrácia znázorňujúca umiestnenie každej časti v aplikácii Sound Organizer 2

 1. Help

  Zobrazuje pomocníka pre aplikáciu Sound Organizer 2. Podrobnosti o činnostiach pozrite v témach príslušného pomocníka.

 2. Zoznam súborov aplikácie Sound Organizer 2 (Moja knižnica)

  Zobrazuje zoznam súborov zahrnutých v Moja knižnica aplikácie Sound Organizer 2 v súlade s konkrétnou činnosťou.

  Recording Files: Zobrazuje zoznam nahratých súborov.

  V tejto knižnici sa po importovaní zobrazia súbory, ktoré ste nahrali so svojím digitálnym diktafónom.

  Music: Zobrazuje zoznam hudobných súborov.

  V tejto knižnici sa zobrazia piesne, ktoré ste importovali z hudobných CD.

 3. Zoznam súborov digitálneho diktafónu

  Zobrazuje súbory uložené vo vstavanej pamäti pripojeného digitálneho diktafónu.

 4. Tlačidlo Edit Mode

  Zobrazuje oblasť úprav, v ktorej môžete upraviť súbor.

 5. Tlačidlo Quick Operation Guide

  Zobrazuje Quick Operation Guide, ktorý vás prevedie základnými funkciami aplikácie Sound Organizer 2.

 6. Bočný panel (Import/Prenos)

  Device: Zobrazí okno prenosu. Zobrazí sa zoznam súborov na pripojenom zariadení.

  Import CD: Zobrazí sa okno na importovanie obsahu hudobného CD.

  Burn CD/DVD: Zobrazí sa okno na napaľovanie CD.

 7. Tlačidlá prenosu

  Ikona pravá šípka: Prenesie súbory z aplikácie Sound Organizer 2 do vstavanej pamäte pripojeného digitálneho diktafónu.

  Ikona ľavá šípka: Importuje súbory zo vstavanej pamäte pripojeného digitálneho diktafónu do Moja knižnica aplikácie Sound Organizer 2.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.