Nahral sa zvuk praskania.

  • Zvuk praskania sa môže nahrať, keď svoj digitálny diktafón počas nahrávania alebo prehrávania umiestnite veľmi blízko zdroja AC prúdu, žiarivky, počítača a mobilného telefónu alebo smartfónu.

    Digitálny diktafón držte počas nahrávania preč od týchto zariadení.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.