Preskočenie času ±10 % sa nezhoduje s hodnotou času súboru vydelenej 10.

  • Pretože najmenšia jednotka na displeji počítadla je 1 sekunda, keď sa súbor delí 10, čas môže byť odchýlený o menej než zlomok 1 sekundy.

  • V závislosti od typu kodeku (ako napríklad súbor s variabilnou bitovou frekvenciou (VBR)), 10 vydelených pozícií nemusí byť rovnakých ako celkový čas prehrávania rozdelený na 10 rovnakých častí.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.