Automatické nahrávanie ako reakcia na vstupnú hlasitosť zvuku – funkcia VOR

Svoj digitálny diktafón môžete nastaviť, aby sa automaticky spustil, keď hlasitosť vstupu zvuku dosiahne prednastavenú hladinu, a pozastavil sa, keď hlasitosť klesne pod hladinu.

 1. Keď je nahrávanie v pohotovosti, prebieha alebo je pozastavené zvoľte [VOR] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [ON] a potom stlačte(prehrať).
  [VOR] je predvolene nastavené na [OFF].
 3. Stlačte REC/PAUSE.

  Na okienku displeja sa zobrazí Ikona REC.

Keď hlasitosť vstupu zvuku klesne pod preddefinovanú hladinu, zobrazí sa blikajúci Ikona PAUSE a nahrávanie sa pozastaví. Keď hlasitosť znova dosiahne úroveň, nahrávanie sa spustí.

Poznámka

 • Na funkciu VOR vplývajú podmienky zvuku okolia. Zvoľte úroveň citlivosti vstavaných mikrofónov, ktorá je vhodná pre podmienky zvuku okolia. Pokyny, ako zvoliť úroveň citlivosti. pozrite v časti Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov (Built-In Mic Sensitivity).

  Ak zvolená úroveň citlivosti nefunguje podľa vašich očakávaní alebo ak chcete spraviť dôležitú nahrávku, vykonajte vyššie uvedené kroky na nastavenie [VOR] na [OFF].

 • Počas synchronizovaného nahrávania a počas nahrávania FM rádia (iba ICD-UX570F) nefunguje funkcia VOR.

Rada

 • Pre zrušenie procesu nastavenia funkcie VOR nastavte v kroku 2 [VOR] na [OFF].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.