Nahrávanie vysielaní FM rádia (iba ICD-UX570F)

Šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Pre lepší príjem signálu odporúčame pripojiť slúchadlá ku konektoru (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a šnúru čo najviac roztiahnuť.

Ak počúvate FM rádio cez vstavaný reproduktor digitálneho diktafónu, odporúčame vám vykonať to isté.

  1. Vylaďte na FM rádiovú stanicu, vysielanie ktorej chcete nahrávať.
  2. Stlačte tlačidlo REC/PAUSE pre spustenie nahrávania.
    Svieti červený indikátor prevádzky.
  3. Pre zastavenie nahrávania stlačte STOP.

Poznámka

  • Vysielanie FM rádia nemôžete nahrávať v režime LPCM.
  • Počas nahrávania FM rádia sú vypnuté nastavenia Scene Select, Built-In Mic Sensitivity, Focused Nahrávanie/Wide Nahrávanie a Recording Filter a takisto funkcie VOR a SYNC REC.

Rada

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.