Maximalizácia úrovne hlasitosti ticho nahraných súborov, aby nahrávka znela čistejšie (Normalize)

S funkciou Normalize sa zvuk prehráva v celou úrovňou hlasitosti zvýšenou () do pásma, v ktorom bod maximálnej hlasitosti nahraného súboru nebude skresľovať (deformovať) zvuk. Takto budete ľahšie počúvať súbory nahrávané v tichu, ktoré je ťažko počuť aj po zvýšení hlasitosti.

A: Pred Normalize

B: Po Normalize

 1. Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvoľte [Normalize] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [ON] alebo [OFF] a potom stlačte(prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek ponuky:

ON:
Automaticky zvýši hlasitosť na rozsah, v ktorom nie je skreslenie (deformácia).
OFF:
Vypne funkciu Normalize (predvolené nastavenie).

Poznámka

 • Účinky Normalize sa môžu líšiť od súborov napríklad:

  • Súbory, ktoré boli pôvodne nahrané pri vysokej hlasitosti

  • Súbory, v ktorých sú nahrané iné zvuky než reč (napríklad, keď niekto niečo zhodí, smeje sa alebo tlieska)

  • Súbory, v ktorých značne variuje hlasitosť

 • Funkcia Normalize nefunguje so súbormi, ktoré boli nahrané pomocou iného digitálneho diktafónu výrobcu alebo s iným modelom než ICD-UX570 / ICD-UX570F.
 • Funkcia Normalize nefunguje počas prehrávania súboru v [ Music]. Nastavenie [Normalize] sa nezobrazí na obrazovke OPTION.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.