Náhled výsled. sním.

Během stisku klávesy, ke které je přiřazena funkce [Náhled výsled. sním.], lze zkontrolovat náhled snímku pomocí DRO, rychlost závěrky, a použité nastavení clony a citlivosti ISO. Před snímáním zkontrolujte náhled výsledného snímku.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → nastavte funkci [Náhled výsled. sním.] na požadovanou klávesu.
  2. Potvrďte snímek stisknutím klávesy, ke které byl přiřazen [Náhled výsled. sním.].

Tip

  • Nastavení DRO, rychlost závěrky, clona a citlivost ISO, které jste nastavili, se odrazí na snímku pro [Náhled výsled. sním.], ale pro některé efekty náhled zobrazit nelze. Záleží na podmínkách snímání. I v takovém případě budou nastavení, která jste si vybrali, aplikována na snímky, které budete pořizovat.