Nast. priority v AF-C

Nastaví, zda se uvolní závěrka, i když objekt nebude zaostřen, bude aktivováno průběžné AF a objekt bude v pohybu.

  1. MENU(Nastavení snímání1) → [Nast. priority v AF-C] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

AF:
Priorita ostření. Závěrka nebude uvolněna, dokud objekt nebude zaostřen.
Uvolnění:
Dává prioritu uvolnění závěrky. Závěrka bude uvolněna, i když objekt nebude zaostřen.
Vyvážený důraz:
Snímá s vyváženým důrazem na ostření i uvolnění závěrky.