Pohon clony v AF (fotografie)

Dojde ke změně v pohonném systému clony. Upřednostní se automatické ostření během sledování nebo se upřednostní ticho (pouze při použití kompatibilního objektivu).

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Pohon clony v AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Standardní:
Používá standardní systém pohonu clony.
Priorita ostření:
Změní systém pohonu clony tak, aby prioritu měl výkon automatického ostření. Při nepřetržitém snímání pomocí elektronické závěrky umožňuje nastavení [Priorita ostření] nepřetržitě nastavovat ostření s hodnotou F vyšší než F16.
Priorita ticha:
Změní systém pohonu clony tak, aby prioritu mělo ticho, takže zvuk z pohonu clony je tišší než při [Standardní].

Poznámka

  • Když je vybrána [Priorita ostření] při nepřetržitém snímání, může být slyšet zvuk pohonu clony, snímání může být pomalejší a displej může poblikávat. Abyste se tomu vyhnuli, změňte nastavení na [Standardní].
  • Když je vybrána [Priorita ticha], může se zpomalit rychlost ostření a může být obtížnější zaostřit na objekt.
  • Ostření je uzamčeno na nastavení pro první snímek, když je [Pohon clony v AF] nastaven na [Standardní] nebo [Priorita ticha] a hodnota F je vyšší než F 16.
  • Když je [Typ závěrky] nastaven na [Mechanická závěrka], [Priorita ostření] nemůže být vybrána.
  • Při snímání jednoho snímku s [Typ závěrky] nastaveným na [Auto], je clona poháněna systémem [Standardní], i když je vybrána [Priorita ostření].
  • [Pohon clony v AF] není dostupný, když používáte objektiv, který není s touto funkcí kompatibilní.