Ruč. zaost.

Když je obtížné správně zaostřit v režimu automatického ostření, můžete zaostřit ručně.

  1. Otočte ovladačem režimů ostření (B) a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku ovladače režimů ostření (A) a vyberte MF.

  2. Otáčením ostřicího kroužku správně zaostřete.

    • Při otáčení ostřicího kroužku se na displeji zobrazuje vzdálenost ostření.
      Vzdálenost ostření se nezobrazí, když bude nasazen adaptér pro bajonet (prodává se samostatně).
  3. Domáčknutím spouště vyfotografujte snímek.

Poznámka

  • Když používáte hledáček, nastavte dioptrickou korekci tak, abyste v hledáčku získali správné zaostření.