Výběr paměťové karty, která se má přehrát (Vyb. méd. pro přehr.)

Vybere prostor pro paměťovou kartu, která se má přehrát.

  1. MENU (Přehrávání) → [Vyb. méd. pro přehr.] → požadovaný prostor.

Podrobnosti o položce menu

Slot 1:
Vybere prostor 1.
Slot 2:
Vybere prostor 2.

Poznámka

  • Pokud není ve zvoleném prostoru žádná paměťová karta, nepřehraje se žádný snímek. Vyberte prostor, do kterého byla vložena paměťová karta.
  • Když vyberete [Přehled dat] v [Režim prohlížení], fotoaparát pouze přehrává snímky z paměťové karty vybrané pomocí [Vyb. méd. pro přehr.].