Úprava nastavení oblasti ostření podle orientace fotoaparátu (horizontální/vertikální) (Př. obl. AF vý./ší.)

Můžete si nastavit, zda přepnete [Oblast ostření] a polohu rámečku ostření podle orientace fotoaparátu (horizontální/vertikální). Tato funkce je užitečná pro snímání scén, kdy musíte často měnit polohu fotoaparátu, například portréty nebo sportovní scény.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Př. obl. AF vý./ší.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Vypnuto:
Nepřepíná [Oblast ostření] ani polohu rámečku ostření podle orientace fotoaparátu (horizontální/vertikální).
Pouze bod AF:
Přepíná polohu rámečku ostření podle orientace fotoaparátu (horizontální/vertikální). [Oblast ostření] je zafixována.
Bod AF + Oblast AF:
Přepíná [Oblast ostření] i polohu rámečku ostření podle orientace fotoaparátu (horizontální/vertikální).

Příklad, když je vybrán [Bod AF + Oblast AF]

(A) Vertikální: [Pohyblivý bod] (Levý horní roh)

(B) Horizontální: [Pohyblivý bod] (Pravý horní roh)

(C) Vertikální: [Zóna] (Levý spodní roh)

 • Detekují se tři orientace fotoaparátu: horizontální, vertikální se stranou s tlačítkem spouště otočenou nahoru a vertikální se stranou s tlačítkem spouště otočenou dolů.

Poznámka

 • Pokud se nastavení pro [Př. obl. AF vý./ší.] změní, nebudou nastavení ostření pro jednotlivé orientace fotoaparátu zachována.
 • [Oblast ostření] a poloha rámečku ostření se nezmění, ani když bude [Př. obl. AF vý./ší.] nastaveno na [Bod AF + Oblast AF] nebo [Pouze bod AF] v následujících situacích.
  • Při nastavení režimu snímání na [Inteligentní auto], [Video] nebo [Zpomal. a zrychl.].
  • Když je tlačítko spouště stisknuto napůl.
  • Při snímání videa
  • Při používání funkce digitálního zoomu
  • Při aktivaci automatického ostření
  • Když se aktivují [Nastavení zaostření]
  • Při nepřetržitém snímání
  • Při odpočtu samospouště
  • Když se aktivuje [Zvětšení zaostření]
 • Když snímáte hned po zapnutí napájení a fotoaparát je vertikálně, bude první snímek pořízen s nastavením ostření horizontálním nebo s posledním nastavením ostření.
 • Orientaci fotoaparátu nelze detekovat, když objektiv směřuje nahoru nebo dolů.