Registrace aktuální oblasti ostření (Fce reg. obl. AF) (fotografie)

Rámeček ostření můžete dočasně posunout na předem určenou pozici pomocí klávesy vlastní. Tato funkce je užitečná při snímání scén, kdy jsou pohyby objektů předvídatelné, například sportovní scény. S touto funkcí můžete přepínat oblast ostření rychle podle situace.

Jak registrovat oblast ostření

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Fce reg. obl. AF][Zapnuto].
 2. Nastavte oblast ostření na požadovanou pozici a pak přidržte stisknuté tlačítko Fn (Funkce).

Jak vyvolat registrovanou oblast ostření

 1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → požadovaná klávesa, pak vyberte [Reg. obl. AF přidrž.].
 2. Nastavte fotoaparát do režimu snímání, přidržte stisknutou klávesu, ke které jste přiřadili [Reg. obl. AF přidrž.] a pak stiskněte tlačítko spouště pro snímání.

Tip

 • Když je rámeček ostření zaregistrován pomocí [Fce reg. obl. AF], bude registrovaný rámeček ostření na displeji blikat.
 • Když přiřadíte [Přep. reg. obl. AF] klávese vlastní, můžete používat registrovaný rámeček ostření, aniž byste drželi klávesu.
 • Pokud je [Reg. obl. AF+AF zap.] přiřazena klávese vlastní, provede se automatické ostření pomocí registrovaného rámečku ostření, když stisknete klávesu.

Poznámka

 • Oblast ostření nelze registrovat v následujících situacích:
  • Volič režimů je nastaven buď na (Video), nebo
  • Při provádění [Zaostření dotykem]
  • Při používání funkce digitálního zoomu
  • Při provádění [Sledování dotykem]
  • Při ostření
  • Při provádění uzamčení ostření
 • Nemůžete přiřadit [Reg. obl. AF přidrž.] na [Levé tlačítko], [Pravé tlačítko], ani [Tlačítko Dolů].
 • Zaregistrovanou oblast ostření nelze vyvolat v následujících situacích:
  • Volič režimů je nastaven buď na (Režim Automatika), (Video), nebo na
 • Když je [Fce reg. obl. AF] nastavena na [Zapnuto], bude nastavení [Zámek souč. ovlád.] uzamčeno na [Vypnuto].