Používání blesku se šňůrou synchronizačního konektoru

 1. Otevřete kryt konektoru (synchronizace blesku) (A) a připojte šňůru.

Tip

 • Pokud je obrazovka příliš tmavá na to, aby šla zkontrolovat kompozice, nastavte [Displej živ. náhledu] na [Efekt nastavení Vyp.], abyste usnadnili kontrolu kompozice při snímání s bleskem.
 • S tímto přístrojem lze používat blesky, které mají synchronizační konektor s opačnou polaritou.

Poznámka

 • Nastavte režim expozice na ruční expozici (pro citlivost ISO se doporučuje jiná než ISO AUTO) a nastavte rychlost závěrky na pomalejší z následujících hodnot nebo ještě pomalejší.
  • 1/200 sekund
  • Rychlost závěrky doporučená bleskem.
 • Používejte blesky se synchronizačním napětím 400 V nebo nižším.
 • Když připojujete synchronizační šňůru ke konektoru (synchronizace blesku), vypněte blesk připojený k synchronizační šňůře. Jinak může blesk při připojení synchronizační šňůry vyslat světlo.
 • Úroveň napájení blesku je nastavena na plnou. Nelze nastavit [Kompenz.blesku].
 • Nedoporučuje se funkce automatického vyvážení bílé. Použijte funkci vlastního vyvážení bílé, abyste získali přesnější vyvážení bílé.
 • Když je blesk připojen ke konektoru (synchronizace blesku), nezobrazí se kontrolka blesku.
 • Blesk nelze používat, když je [Typ závěrky] nastaven na [Elektronická závěrka].