Uvol.bez obj.

Nastaví, zda se uvolní závěrka, když není nasazen objektiv.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Uvol.bez obj.] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Povolit:
Uvolní závěrku, když není nasazen žádný objektiv. Při připojování přístroje na hvězdářský dalekohled atd. vyberte [Povolit].
Zakázat:
Neuvolní závěrku, když není nasazen objektiv.

Poznámka

  • Nelze dosáhnout správného měření, když používáte objektivy, které nemají elektrické kontakty, například objektiv hvězdářského dalekohledu. V takových případech upravte expozici ručně a zkontrolujte ji na zaznamenaném snímku.