Samospoušť(kont.)

Pořídí určený počet snímků pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště. Z několika snímků si můžete vybrat ten nejlepší.

 1. Vyberte (Samospoušť) otočením voliče režimů pohonu.
  • Otáčejte voličem režimů pohonu a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku voliče režimů pohonu.
 2. MENU (Nastavení snímání1) → [Typ samospoušti][Samospoušť(kont.)] → požadovaný režim.
  • Obrazovku nastavení pro [Typ samospoušti] lze zobrazit stisknutím tlačítka Fn.
 3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.

  Kontrolka samospouště bliká, zazní pípnutí a po uplynutí daného počtu sekund se pořídí snímky. Daný počet snímků se pořídí plynule za sebou.

Podrobnosti o položce menu

Například, když je vybráno [Samospoušť (kont.): 10 s 3 sním.], pořídí se tři snímky po uplynutí 10 sekund po stisknutí spouště.

Samospoušť (kont.): 10 s 3 sním.
Samospoušť (kont.): 10 s 5 sním.
Samospoušť (kont.): 5 s 3 snímky
Samospoušť (kont.): 5 s 5 snímky
Samospoušť (kont.): 2 s 3 snímky
Samospoušť (kont.): 2 s 5 snímky

Tip

 • Chcete-li samospoušť zastavit, stiskněte znovu tlačítko spouště.
 • Pro zrušení samospouště vyberte režim pohonu jiný než (Samospoušť) otočením voliče režimů pohonu.