Ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu Android (NFC spuštění jedním dotykem)

Tento přístroj můžete připojit ke smartphonu Android vybavenému funkcí NFC, když se jím smartphonu dotknete, a pak můžete přístroj ovládat pomocí smartphonu.
Ujistěte se, že [Ovl. smartphonem] je nastaveno na [Zapnuto] výběrem MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem].

 1. Na smartphonu zapněte funkci NFC.
 2. Přístroj přepněte do režimu snímání.
  • Funkce NFC je k dispozici pouze pokud je na displeji zobrazen symbol (N).
 3. Smartphonem se dotkněte přístroje.

  Smartphone se propojí s přístrojem a spustí se aplikace PlayMemories Mobile.

  • Můžete pořídit snímek pomocí dálkového ovladače a současně kontrolovat kompozici snímku na obrazovce smartphonu.
  • Smartphonem se dotkněte přístroje asi na 1-2 sekundy, dokud se nespustí aplikace PlayMemories Mobile.

O funkci „NFC“

NFC je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost mezi různými zařízeními, např. mobilními telefony nebo přístroji typu IC tag apod. Technologie NFC usnadňuje datovou komunikaci, která probíhá pouhým dotykem určeného dotykového bodu.

 • NFC (Near Field Communication) je mezinárodním standardem pro bezdrátovou komunikaci na krátkou vzdálenost.

Poznámka

 • Pokud nemůžete uskutečnit spojení, proveďte následující:
  • Na smartphonu spusťte aplikaci PlayMemories Mobile a poté smartphone pomalu posuňte směrem k symbolu (N) na přístroji.
  • Pokud je smartphone v pouzdře, vyndejte ho.
  • Pokud je přístroj v obalu, vyjměte jej.
  • Ověřte si, zda je funkce NFC na vašem telefonu aktivována.
 • Když komunikace Bluetooth a Wi-Fi používají stejné frekvenční pásmo, může dojít k rušení radiových vln. Pokud je vaše spojení Wi-Fi nestabilní, můžete je zlepšit vypnutím funkce Bluetooth na smartphonu. Pokud to uděláte, nebude k dispozici funkce propojování informací o poloze.
 • Pokud je režim [Režim letadlo] nastaven na [Zapnuto], tento přístroj nelze připojit ke smartphonu. Nastavte [Režim letadlo] na [Vypnuto].
 • Pokud je tento přístroj v režimu přehrávání a je propojen se smartphonem, zobrazený snímek se odešle do smartphonu.