Nastavení zaostření

Konfiguruje funkce ostření pomocí předního/zadního ovladače nebo řídicího kolečka.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavení zaostření].
  2. Proveďte nastavení pomocí předního/zadního ovladače nebo řídicího kolečka.

Když je režim ostření nastaven na automatické ostření nebo přímé ruční ostření

Můžete upravit nastavení oblasti ostření a polohu ostřicího rámečku. Ostřicí rámeček lze posunout, jen když je [Oblast ostření] nastavena na následující.:

  • [Zóna]
  • [Pohyblivý bod]
  • [Rozšíř. pohybl. bod]

Přední ovladač: Posune ostřicí rámeček nahoru/dolů.

Zadní ovladač: Posune ostřicí rámeček doprava/doleva.

Řídicí kolečko: Vybere oblast ostření.


Když je režim ostření nastaven na ruční ostření

Při ručním ostření můžete nastavit oblast, která má být zvětšena.

Přední ovladač: Posune oblast, která se má zvětšit, nahoru/dolů.

Zadní ovladač: Posune oblast, která se má zvětšit, doprava/doleva.

Řídicí kolečko: Posune oblast, která se má zvětšit, nahoru/dolů.