Přepnutí zobrazení displeje (při snímání/přehrávání)

Můžete změnit obsah zobrazení na displeji.

 1. Stiskněte tlačítko DISP (nastavení zobrazení).
  • Chcete-li přepnout informace zobrazené v hledáčku, stiskněte při pohledu do hledáčku tlačítko DISP.
  • Při každém stisknutí tlačítka DISP se změní zobrazení na displeji.
  • Zobrazené obsahy a jejich pozice slouží pouze jako vodítka a mohou se od skutečného zobrazení lišit.

  Při snímání (displej)

  Zobraz. všech inf.Bez informacíHistogramÚroveňPro hledáčekZobraz. všech inf.

  Při snímání (hledáček)

  ÚroveňBez informacíHistogramÚroveň

  Při přehrávání (displej/hledáček)

  Zobrazit info.HistogramBez informacíZobrazit info.

  • Pokud je na snímku přeexponovaná nebo podexponovaná oblast, bude odpovídající část na zobrazení histogramu blikat (varování o přeexponování/podexponování).
  • Nastavení pro přehrávání se také použijí v [Auto prohlíž.].

Zobrazení histogramu

Histogram ukazuje rozložení jasu a zobrazuje počet pixelů v dané úrovni jasu. Zobrazuje tmavší směrem doleva a jasnější směrem doprava.

Histogram se mění podle kompenzace expozice.

Sloupec na pravém konci histogramu ukazuje, že na snímku jsou přeexponovaná místa, a na levém konci histogramu, že na snímku jsou podexponovaná místa. Takové defekty nelze po snímání na počítači opravit. Před snímáním proveďte kompenzaci expozice, je-li to nutné.

(A): Počet pixelů

(B): Jas

Poznámka

 • Zobrazení v hledáčku a na displeji pro snímání lze nastavit zvlášť. Podívejte se přes hledáček, abyste provedli nastavení zobrazení pro hledáček.
 • Informace na zobrazení histogramu se nevztahují ke konečné fotografii. Jedná se o informace o snímku zobrazeném na displeji. Konečný výsledek záleží na hodnotě clony atd.
 • Zobrazení histogramu je velmi odlišné při snímání a při přehrávání v následujících případech:
  • Když se použije blesk
  • Když snímáte objekt s malou světelností, například noční scénu
 • V režimu videosekvence nelze položku [Pro hledáček] zobrazit.

Tip

 • Ve výchozích nastaveních se nezobrazuje následující.
  • Graf. zobrazení
  • Displej vypnutý
  • Zobraz. všech inf. (při použití hledáčku)
  Pokud chcete změnit režimy zobrazení, které jsou zapnuty, když stisknete tlačítko DISP, vyberte MENU → (Nastavení snímání2)[Tlačítko DISP] a změňte nastavení.