Zámek FEL

Úroveň blesku se automaticky nastaví tak, aby objekt měl optimální expozici při normálním snímání s bleskem. Expozici s bleskem můžete také nastavit dopředu.
FEL: Úroveň expozice s bleskem

 1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] → požadované tlačítko, pak přiřaďte funkci [Přepnutí zámku FEL] tlačítku.
 2. Umístěte objekt, na kterém má být úroveň expozice s bleskem uzamčena, a zaostřete.

 3. Stiskněte tlačítko, ke kterému je registrováno [Přepnutí zámku FEL], a nastavte úroveň blesku.
  • Bleskne předblesk.
  • (zámek FEL) se rozsvítí.
 4. Upravte kompozici a pořiďte snímek.

  • Když chcete uvolnit zámek FEL, stiskněte znovu tlačítko, ke kterému je [Přepnutí zámku FEL] registrováno.

Tip

 • Když nastavíte [Fixace zámku FEL], můžete udržet nastavení, když je tlačítko stisknuté. Také s nastavením [Fixace zám. FEL/AEL] a [Přep. zám. FEL/AEL] můžete pořizovat snímky s uzamčenou AE v následujících situacích.
  • Když je [Režim blesku] nastaven na [Blesk vypnut] nebo [Autom.blesk].
  • Když blesk nelze spustit.
  • Při používání externího blesku, který je nastaven na ruční režim blesku.

Poznámka

 • Zámek FEL nelze nastavit, když není připojen blesk.
 • Pokud je připojen blesk, který nepodporuje zámek FEL, objeví se chybové hlášení.
 • Když jsou nastaveny zámky AE a FEL, rozsvítí se .