Samospoušť

Pořídí snímek pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště. Když máte být na snímku i vy, použijte 5sekundovou nebo 10sekundovou samospoušť, a pokud chcete omezit otřesy fotoaparátu způsobené stiskem spouště, použijte 2sekundovou samospoušť.

 1. Vyberte (Samospoušť) otočením voliče režimů pohonu.
  • Otáčejte voličem režimů pohonu a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku voliče režimů pohonu.
 2. MENU (Nastavení snímání1) → [Typ samospoušti][Samosp. (Jed. sní.)] → požadovaný režim.
  • Obrazovku nastavení pro [Typ samospoušti] lze zobrazit stisknutím tlačítka Fn.
 3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.
  Kontrolka samospouště bliká, zazní pípnutí a po uplynutí daného počtu sekund se pořídí snímek.

Podrobnosti o položkách menu

Režim určuje počet sekund, po jejichž uplynutí od stisknutí tlačítka spouště se pořídí snímek.

Samosp. (Jed. sní.): 10 s
Samosp. (Jed. sní.): 5 s
Samosp. (Jed. sní.): 2 s

Tip

 • Chcete-li samospoušť zastavit, stiskněte znovu tlačítko spouště.
 • Pro zrušení samospouště vyberte režim pohonu jiný než (Samospoušť) otočením voliče režimů pohonu.
 • Nastavte [Zvukové signály] na [Vypnuto], aby nezaznělo pípnutí při spuštění samospouště.
 • Pokud chcete použít samospoušť v režimu řady, vyberte (řada) otočením voliče režimů pohonu a pak vyberte MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavení řady][Samosp. běh. exp. ř.].