Krok expozice

Můžete upravit rozsah kroků nastavení pro rychlost závěrky, clonu a hodnoty kompenzace expozice.

  1. MENU(Nastavení snímání1) → [Krok expozice] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

0,3 EV / 0,5 EV

Poznámka

  • I když jste nastavili položku [Krok expozice] na [0,5 EV], hodnota expozice nastavená na ovladači kompenzace expozice se bude měnit po krocích 0,3 EV.