Nast. zpo.+zrych.

Můžete nahrát okamžik, který nelze zachytit pouhým okem (zpomalené nahrávání) nebo nahrát dlouhodobou akci do komprimovaného videa (zrychlené nahrávání). Například můžete nahrát intenzívní sportovní scénu, okamžik, kdy se rozletí pták, rozkvétající květinu a pohybující se mraky na obloze nebo hvězdnou oblohu. Zvuk nebude nahrán.

 1. Volič režimů nastavte na (Zpomal. a zrychl.).
 2. Vyberte MENU → (Nastavení snímání2) → [Režim expozice] → a vyberte požadované nastavení zpomalení/zrychlení ( Program auto, Priorita clony, Priorita závěrky nebo Ruční expozice).
 3. Vyberte MENU →(Nastavení snímání2) → [Nast. zpo.+zrych.] a vyberte požadovaná nastavení pro [Nast. záznamu] a [Snímk. frekvence].
 4. Stisknutím tlačítka MOVIE (video) spustíte nahrávání.
  • Chcete-li záznam ukončit, stiskněte opět tlačítko MOVIE.

Podrobnosti o položce menu

Nast. záznamu:
Vybere snímkovou frekvenci videa.
Snímk. frekvence:
Vybere snímkovou frekvenci snímání.

Rychlost přehrávání

Rychlost přehrávání se mění podle přiřazení [Nast. záznamu] a [Snímk. frekvence], jak je uvedeno níže.

Když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na NTSC

Snímk. frekvence Nast. záznamu
24p 30p 60p
120fps 5krát pomalejší 4krát pomalejší -
60fps 2,5krát pomalejší 2krát pomalejší Normální rychlost přehrávání
30fps 1,25krát pomalejší Normální rychlost přehrávání 2krát rychlejší
15fps 1,6krát rychlejší 2krát rychlejší 4krát rychlejší
8fps 3krát rychlejší 3,75krát rychlejší 7,5krát rychlejší
4fps 6krát rychlejší 7,5krát rychlejší 15krát rychlejší
2fps 12krát rychlejší 15krát rychlejší 30krát rychlejší
1fps 24krát rychlejší 30krát rychlejší 60krát rychlejší

Když je [Volič NTSC/PAL] nastaven na PAL

Snímk. frekvence Nast. záznamu
25p 50p
100fps 4krát pomalejší -
50fps 2krát pomalejší Normální rychlost přehrávání
25fps Normální rychlost přehrávání 2krát rychlejší
12fps 2,08krát rychlejší 4,16krát rychlejší
6fps 4,16krát rychlejší 8,3krát rychlejší
3fps 8,3krát rychlejší 16,6krát rychlejší
2fps 12,5krát rychlejší 25krát rychlejší
1fps 25krát rychlejší 50krát rychlejší
 • Když je [Snímk. frekvence] nastaveno na [120fps]/[100fps], nemůžete nastavit [Nast. záznamu] na [60p]/[50p].

Poznámka

 • Při zpomaleném nahrávání se rychlost závěrky zvýší a možná nepůjde zajistit správnou expozici. Pokud se to stane, snižte hodnotu clony nebo upravte citlivost ISO na vyšší hodnotu.
 • Odhad doby pro nahrávání naleznete v části „Doby nahrávání videa“.
 • Bitová rychlost nahraného videa se liší podle nastavení pro [Snímk. frekvence] a [Nast. záznamu].
 • Video bude nahráno ve formátu XAVC S HD.
 • Při zpomaleném/zrychleném nahrávání nejsou následující funkce k dispozici.
  • [TC Run] v rámci [Nastavení TC/UB]
  • [Výstup TC] v rámci [Nastavení HDMI]
  • [Volba výstupu 4K]