Doby nahrávání videa

Níže uvedená tabulka uvádí přibližné celkové doby nahrávání při používání paměťové karty formátované tímto fotoaparátem. Hodnoty se mohou lišit podle podmínek snímání a typu použité paměťové karty.

Doby nahrávání, když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S 4K] a [XAVC S HD], jsou doby nahrávání, když je snímání s [Zástupné nahráv.] nastaveno na [Vypnuto].

(h (hodina), min (minuta))

8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min
XAVC S 4K 24p 100M*/– 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min
XAVC S 4K 24p 60M*/– 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 8 min 35 min 1 h 15 min 5 h 10 min
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 10 min 1 h 2 h 5 min 8 h 25 min
XAVC S HD 60p 50M/50p 50M 15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min
XAVC S HD 60p 25M/50p 25M 30 min 2 h 20 min 4 h 45 min 19 h 30 min
XAVC S HD 30p 50M/25p 50M 15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min
XAVC S HD 30p 16M/25p 16M 50 min 3 h 35 min 7 h 20 min 29 h 45 min
XAVC S HD 24p 50M*/– 15 min 1 h 10 min 2 h 30 min 10 h 10 min
AVCHD 60i 24M(FX)/50i 24M(FX) 40 min 2 h 55 min 6 h 24 h 15 min
AVCHD 60i 17M(FH)/50i 17M(FH) 55 min 4 h 5 min 8 h 15 min 33 h 15 min

*Pouze když [Volič NTSC/PAL] je nastaven na NTSC.

 • Nepřetržité snímání je možné asi po 29 minut (omezeno specifikacemi produktu).
  Nepřetržitá doba nahrávání se může lišit v následujících situacích:
  • Při zpomaleném/zrychleném snímání videa: Nahrávání se automaticky zastaví, když nahraný soubor dosáhne asi 29 minut (přehrávané video dosáhne asi 29 minut). (Nahrávání automaticky skončí, když nahraný soubor dosáhne asi 15 minut, pokud je [Nast. záznamu] nastaveno na [60p/50p] a [Snímk. frekvence] je nastavena na [30sn/s/25sn/s].)
 • Doby pro zpomalená/zrychlená videa jsou doby přehrávání, nikoli nahrávání.

Poznámka

 • Dostupná délka záznamu videosekvencí se mění, protože fotoaparát využívá metodu VBR (Variable Bit-Rate (proměnná rychlost datového toku)), která automaticky upravuje kvalitu záznamu podle natáčeného záběru. Pokud natáčíte rychle se pohybující objekt, obraz je čistší, ale dostupná doba záznamu kratší, protože záznam vyžaduje větší objem paměti. Dostupná doba záznamu se také liší podle podmínek natáčení, objektu nebo nastavení kvality/velikosti obrazu.
 • Uvedené doby jsou doby nahrávání při použití paměťové karty Sony.

Poznámky k nepřetržitému nahrávání videa

 • Nahrávání videa ve vysoké kvalitě a nepřetržité vysokorychlostní nahrávání vyžadují velké množství energie. Proto pokud budete pokračovat ve snímání, bude teplota uvnitř fotoaparátu, zejména snímače obrazu, narůstat. V takových případech se fotoaparát automaticky vypne, protože povrch fotoaparátu se zahřeje na vysokou teplotu, nebo vysoká teplota ovlivňuje kvalitu snímků a nebo vnitřní mechanismus fotoaparátu.
 • Doba dostupná pro nepřetržité snímání videa, když fotoaparát nahrává s výchozími nastaveními poté, co bylo na chvíli vypnuto napájení, je následující. Hodnoty označují nepřetržitou dobu od momentu, kdy fotoaparát začne nahrávat, do doby, kdy nahrávání skončí.


  Okolní teplota: 20 °C

  • Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (HD): asi 29 minut
  • Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (4K): asi 29 minut


  Okolní teplota: 30 °C

  • Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (HD): asi 29 minut
  • Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (4K): asi 29 minut


  Okolní teplota: 40 °C

  • Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (HD): asi 29 minut
  • Doba nepřetržitého nahrávání pro videa (4K): asi 29 minut

  [Tepl. auto. vyp. nap.]: [Standardní]

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, když fotoaparát není připojen prostřednictvím Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, když fotoaparát není připojen prostřednictvím Wi-Fi)

 • Délka doby dostupné pro nahrávání videa se liší podle teploty, formátu souboru/nastavení nahrávání pro videa, prostředí sítě Wi-Fi nebo stavu fotoaparátu před tím, než začnete nahrávat. Pokud často měníte kompozici snímku nebo pořizujete snímky po zapnutí napájení, teplota uvnitř fotoaparátu vzroste a doba pro nahrávání se zkrátí.
 • Když se objeví ikona , vzrostla teplota fotoaparátu.
 • Pokud fotoaparát skončí nahrávání videa kvůli vysoké teplotě, ponechejte jej několik minut s vypnutým napájením. Až teplota uvnitř fotoaparátu zcela klesne, začněte nahrávat.
 • Pokud se budete držet následujících pokynů, budete moci nahrávat videa po delší dobu.
  • Neponechávejte fotoaparát na přímém slunci.
  • Když fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
 • Když je [Formát souboru] nastaven na [AVCHD], velikost souboru videa je omezena na asi 2 GB. Pokud velikost souboru videa při nahrávání dosáhne 2 GB, automaticky se vytvoří nový soubor videa.