Použití multiselektoru

  • Pro přesnější manipulaci s multiselektorem dejte prst přesně na jeho vrcholek.
  • Když je [Oblast ostření] nastavena na [Zóna], [Pohyblivý bod] nebo [Rozšíř. pohybl. bod], můžete posunout oblast ostření stisknutím multiselektoru nahoru/dolů/doleva/doprava.
  • Funkce [Standard ostření] je ve výchozích nastaveních přiřazena středu multiselektoru.