Jak používat obrazovku Quick Navi

Obrazovka Quick Navi je funkce optimalizovaná pro snímání s hledáčkem, kde můžete ovládat nastavení přímo.

 1. MENU(Nastavení snímání2) → [Tlačítko DISP][Monitor].
 2. Umístěte značku na [Pro hledáček] a poté vyberte [Zadat].
 3. Stiskněte DISP na řídicím kolečku, abyste nastavili režim displeje na [Pro hledáček].
 4. Stiskněte tlačítko Fn, abyste přepnuli na obrazovku Quick Navi.
  • Zobrazené obsahy a jejich poloha na obrázcích slouží pouze jako vodítka a mohou se od skutečného zobrazení lišit.

  Automatický režim

  Režim P/A/S/M

 5. Vyberte požadovanou funkci stisknutím horní/spodní/levé/pravé části řídicího kolečka.
 6. Vyberte požadované nastavení otočením předního ovladače.
  • Některé funkce lze jemně doladit pomocí zadního ovladače.

Úprava nastavení z vyhrazených obrazovek nastavení

Vyberte požadovanou funkci v kroku 5 a stiskněte střed řídicího kolečka. Objeví se vyhrazená obrazovka nastavení pro funkci. Při nastavování postupujte podle pokynů (A).

Poznámka

 • Položky, které jsou šedé na obrazovce Quick Navi, se nedají nastavit.
 • Když používáte [Kreativní styl] atd., některé z úkonů nastavení budete moci provést pouze na vyhrazené obrazovce.